Köp- och leveransvillkor

Priser
Moms ingår i priset med f.n. 25%.

Betalningsalternativ
- Postförskott
Kostnad: 60kr
Du handlar mot traditionellt postförskott och betalar när du hämtar varorna hos Posten eller DHL Service Point. Vi kommer att väljer fraktbolag som är närmast till dig när vi bokar transport. 

- Förskottsbetalning
Kostnad: 0 kr
Du betalar in pengar i förväg på vårt bankgiro 5459-3041. Efter att du skickat din order i kassan får du information på skärmen samt via E-post hur du går tillväga.

- Faktura
Kostnad: 50 kr.
Vi skickar faktura bara till avtalade kunder. Du kan ansöka att bli vår faktura kund. Vid ansökan uppger Du namn, adress, telefonnummer, e-postadress. Dessutom behöver Du ange Ditt personnummer för kreditkontroll. Vi skickar faktura med betalningsvillkor på 7 dagar.  

 

Leveranstid
Omgånde leverans för beställningar innan kl 11:00. 

Leveranssätt
Vi skickar beställningar med DHL Servicepoint eller med din specificerade leverantör.
Vi tar inte ekonomiskt ansvar för eventuella förseningar beroende på fraktföretaget.

Frakt
Vi tar 50:- för alla order under 500:-. Paket skickas med DHL servicepoint och alla sändningar går att spåras. Om annan transpotör önskas, aktuell koastnader debiteras. Vi tar inte betalt för emballage. Vid ordervärde överstigande 500 kr bjuder vi på fraktkostnaden


Reklamation och returrätt

Det är alltid garanti på de produkter du köper (1 år). Om man kan påvisa att det är fabrikationsfel på produkten får man alltid nya delar eller ersättningar, däremot gäller inte garantin vid förslitningsskador. Du betalar själv returfrakten. För återbetalning - ange ditt postgiro-, bankgiro-, personkonto- eller bankkontonummer.

Ångerrätt
Du har enligt distansavtalslagen rätt att returnera beställda felfria varor utan att ange någon anledning. Meddelande om detta ska lämnas så snart som möjligt, dock senast inom fjorton (14) dagar från det att varan mottagits. (Gäller ej vid special beställda varor) Vi följer Konsumentverkets rekommendationer se: Konsumentverket.se. Du står på fraktkostnader.

Skador på paket och ej uthämtade paket
Upptäcker du skador på paketet skall du omedelbart anmäla detta till DHL service point eller annan transportör och göra en skadeanmälan. Hämta inte ut ett skadat paket! Upptäcker du inte skadan förrän du öppnat paketet, och skadan är av den art att den kan hänföras till DHL eller transportföretagets hantering, skall du kontakta dem och göra en skadeanmälan. Om eventuell tvist med DHL eller transportföretaget inte kan lösas, tar du kontakt med oss.
Har du beställt och inte hämtar ut din försändelse innan det går i retur till oss (paket ca 1 mån., brev 14 dgr), så fakturerar vi dig 350 kr för vårt arbete med hantering av varorna.

 

Integritetspolicy

Vi på LioMater AB Värnar om din trygghet när du lämnar dina personuppgifter till oss.

 

Nedan följer vår policy för hur vi behandlar dina personuppgifter.

 

Vem är personuppgiftsansvarig?

LioMater AB, org. nummer 556680–5643, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss i samband med att LioMater marknadsför produkter och tjänster samt vid övriga kontakter med Liomater. Som exempel kan nämnas besök i vår webbutik eller vid ärenden över e-post. Det är således LioMaters ansvar att tillförsäkra en korrekt och trygg behandling i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

 

Vilka av dina personuppgifter behandlar vi?

Vi på LioMater samlar in och behandlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att säkerställa att vi kan fullgöra våra tjänster gentemot dig som kund i samband med att du genomför ett köp eller använder våra tjänster.

 

De uppgifter som behandlas är:

Kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer och leveransadress.

Identifikationsnummer, dvs. personnummer.

 

Varför och hur hanterar vi personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för att hantera beställningar och köp. Konkret handlar det om att identifiera dig, skicka orderbekräftelse, hantera beställda produkter, leverera beställningar, hantera fakturafrågor samt reklamations- och garantiärenden avseende produkter som köpts.

 

Vi behandlar även personuppgifter i samband med att ärenden inkommer till supportfunktioner. Det kan t.ex. avse förfrågningar som inkommer via e-post eller telefon.

 

Vidare behandlar vi personuppgifter för att uppfylla våra skyldigheter enligt lagar, domar eller myndighetsbeslut. Exempel på skyldigheter i detta avseende är krav på produktansvar och skyldigheter att spara information enligt bokföringslagen som kan hänföras till en enskild individ.

 

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje parter.

 

Dina personuppgifter lagras i Sverige hos vårt personuppgiftsbiträde. LioMater och personuppgiftsbiträdet har tecknat ett s.k. biträdesavtal. Personuppgiftsbiträdet ska säkerställa en adekvat säkerhetsnivå för dina personuppgifter. Personuppgiftsbiträdet får endast behandla dina personuppgifter i enlighet med skriftliga instruktioner från LioMater och biträdet får inte behandla dina personuppgifter för egna ändamål.

 

På vilka rättsliga grunder behandlar vi dina personuppgifter?

De följande punkterna är de tre rättsliga grunder som LioMater behandlar dina personuppgifter:

 

Avtalsförpliktelse: Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra ditt köp av varor, för att leverera dessa och genomföra betalning samt även för att fullgöra LioMaters allmänna försäljningsvillkor.

 

Samtycke: Vi behandlar dina personuppgifter när du lämnat ditt uttryckliga samtycke till vår behandling. Exempelvis sker detta vid när du fullgör ditt köp i vår webbutik.

 

Rättslig förpliktelse: Vi behandlar även dina personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser som krävs av LioMater. Detta innefattar förpliktelser på grund av lag, dom eller myndighetsbeslut, såsom krav i bokföringslagen och produktansvarslagen.  Konkret innebär detta att vi t.ex. sparar din köphistorik för att du ska kunna reklamera ett köp.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

LioMater sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som personuppgifterna behandlas för.

 

Vi genomför regelbundet gallringar och ta bort personuppgifter som inte längre är nödvändiga.

 

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används. För att säkerställa trygghet för din integritet och dina personuppgifter kan vi begära att du identifierar dig i samband med att din begäran.

 

Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du får således komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.

 

Du har rätt till radering av dina personuppgifter. Däremot kan vi inte radera dina personuppgifter i dess fall:

Om du gjorts ett köp så måste vi spara dina personuppgifter för t.ex. bokföringssyften.

Du har ett pågående ärende med vår kundservice

 

Du har rätt till begränsning av hanteringen av dina personuppgifter. Här understryks återigen att vi på LioMater aldrig använder dina personuppgifter till annat än avsett ändamål.


SÖK PRODUKT

Engelska Svenska 

Uppladdnings och eftersöks paket
Ficklampor
UrnaBeam
JetBeam
Sunree
Nitecore
Wolf-Eyes
Tiablo
AA Batteri
18650 Batteri
CR123A Batteri
Pannlampor
Uppladdnings paket
Eftersökspaket
Batterier och laddare
Batterier + Laddare
Laddningsbara batterier
Batterier
Laddare
Powerbank
Cykelbelysning
Campinglampor
kriminaltekniska ljus
Tillbehör
Sladdtryck
Lampinsats
Pipfäste
Hölster
Filter
Övrigt
Electroniskt Blixljus
Kampanj/Utförsälj.
Surefire
Presentreklam
LED armaturer
LED ljuskällor
Betala enkelt och säkert!


Meny